3D/4D ultrazvukové vyšetrenie

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie umožňuje pozorovať plod v reálnom čase a priestore počas jeho vývoja v maternici. Pre nastávajúcich rodičov je to možnosť ako sledovať u svojho ešte nenarodeného dieťaťa mimiku tváre, úsmev, pohyby končatín …

Na ambulancii disponujeme možnosťou vlastnej sonografickej diagnostiky, čo zvyšuje komfort, rýchlosť a kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti ako v gynekologickej , tak i prenatálnej oblasti u budúcich mamičiek.

3D/4D vyšetrenie poskytujeme na špičkovom ultrazvukovom prístroji vyššej triedy vrátane fotodokumentácie a záznamu na USB kľúč alebo CD/DVD. Optimálna doba na pozorovanie plodu je medzi 20.-30. týždňom gravidity. Vyšetrenie za doplatok poskytujeme našim pacientkam ako aj pacientkam z iných ambulancií. Vyšetrenie trvá približne 20-30 min a vyžaduje vhodnú polohu plodu.

Sonografické zobrazenie plodu technikou 3D a 4D vytvára plastický ,hĺbkový obraz plodu v ktoromkoľvek štádiu vnútromaternicového vývoja. Vytvorenie obrazu je čiastočne limitované polohou plodu a množstvom plodovej vody pred zobrazovanou časťou plodu. Optimálne sa touto technikou zobrazujú plody vo veku od 20. do 30. týždňa gravidity. Sonografia 3D a 4D nenahrádza 2D klasickú sonografiu, ale ju len vo vyšetrení dopĺňa.

Objednávky na vyšetrenie prijímame a informácie poskytujeme na našom telefónnom čísle.