Zmluvné poisťovne

Gynekologická ambulancia SUN má uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dôvera zdravotná poisťovňa
dovera

Všeobecná Zdravotná poisťovňa
vszp

UNION zdravotná poisťovňa
union