Gynekologická ambulancia SUN

MUDr. Miriam Mičková, MHA, MSc

Termín vyšetrenia, návštevy, konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky počas ordinačných hodín.
Recepty a poukazy je možné objednať telefonicky alebo emailom.
**************************************************************
Kvalitná komplexná starostlivosť v oblasti gynekológie a pôrodníctva s odborným a citlivým prístupom k problémom žien.

Zariadenie poskytuje komplexné služby v starostlivosti o zdravie ženy s individuálnym prístupom ku každej žene v rozsahu gynekologickej a pôrodníckej diagnostiky a liečby so zameraním na oblasť gynekologickej prevencie a kompletnej prenatálnej starostlivosti s využitím ultrasonografickej diagnostiky.

Ambulancia je vybavená modernou medicínskou technikou, vrátane špičkového ultrazvukového prístroja, pomocou ktorých je možné vykonať špecializované vyšetrenia v oblasti gynekológie, počas tehotnosti vrátane 3D/4D USG obrazu.

Priestory poskytujú našim klientkam a pacientkam  komfort. Objednávanie pacientok je možné aj telefonicky.
Ponúkame možnosť aj individuálnej, nadštandardnej starostlivosti.