Gynekologická ambulancia SUN

MUDr. Miriam Mičková, MHA, MSc

Od 19.7.2021 do 30.7.2021 v gyn. ambulancii MUDr. Miriam Mičkovej na Tomášikovej 8, Košice čerpáme dovolenku. Súrne prípady počas uvedeného obdobia zastupuje: MUDr. Marianna Šestinová, Cottbuská 13, Košice-KVP

**************************
Od 1.6.2021 sú rozšírené ordinačné hodiny každý pracovný deň na ambulancii v poliklinike mediSUN, Tomášikova 8, Košice

**************************
Termín vyšetrenia, návštevy alebo konzultácie prosíme dohodnúť vopred telefonicky počas ordinačných hodín vo vyhradenom čase.
Recepty a poukazy je možné objednať telefonicky alebo emailom.

**************************

Kvalitná komplexná starostlivosť v oblasti gynekológie a pôrodníctva s odborným a citlivým prístupom k problémom žien.

Zariadenie poskytuje komplexné služby v starostlivosti o zdravie ženy s individuálnym prístupom ku každej žene v rozsahu gynekologickej a pôrodníckej diagnostiky a liečby so zameraním na oblasť gynekologickej prevencie a kompletnej prenatálnej starostlivosti s využitím ultrasonografickej diagnostiky.

Ambulancia je vybavená modernou medicínskou technikou, vrátane špičkového ultrazvukového prístroja, pomocou ktorých je možné vykonať špecializované vyšetrenia v oblasti gynekológie, počas tehotnosti vrátane 3D/4D USG obrazu.

Priestory poskytujú našim klientkam a pacientkam  komfort. Objednávanie pacientok je možné aj telefonicky.
Ponúkame možnosť aj individuálnej, nadštandardnej starostlivosti.