Nadštandardné služby

Na základe vlastného rozhodnutia si môžete zvoliť nadštandardný systém pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Za nadštandardný systém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v neštátnej gynekologickej ambulancii hradíte stanovené poplatky.

V rámci nadštandardného systému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  • Zabezpečuje Vám možnosť objednávania telefonicky alebo osobne na dohodnutý cas
  • Poskytuje Vám na vyšetrenie dostatočný časový interval
  • Oznamovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení telefonicky, resp. e-mailom
  • Predpisovanie opakujúcich sa receptov na telefonické požiadanie, s uložením receptu na recepcii
  • Vyšetrenia počas tehotnosti nad limit vyšetrení stanovených zdravotnými poisťovňami
  • Ultrazvukové vyšetrenia s fotodokumentáciou nad rámec stanovených vyšetrení
  • Zľavy na poplatkoch za ultrazvukové vyšetrenia počas tehotnosti, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami
  • Opakované gynekologické vyšetrenia, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami
  • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť bez zjavnej lekárskej indikácie