Tehotenstvo

Starostlivosť v tehotenstve

  • diagnostika tehotnosti, vystavenie tehotenskej knižky, vrátane odberov krvi
  • pravidelné tehotenské poradne
  • ultrazvukové vyšetrenie v 10., 20. a  30. týždni tehotnosti, z toho 20. týždni podrobný morfologický ultrazvuk plodu
  • riešenie rôznych komplikácii v tehotnosti

Postup počas tehotenstva

Počas tehotenstva Vám poskytujeme komplexnú starostlivosť o Vás a o Vaše ešte nenarodené dieťatko. V našej ambulancii absolvujete vyšetrenia v priebehu tehotenstva zamerané na sledovanie zdravotného stavu Vás i dieťatka.

Do 35. týždňa tehotenstva absolvujete tehotenské poradne 1 krát mesačne v našej ambulancii. Pri akýchkoľvek ťažkostiach vyšetrenie častejšie.

Od 35. týždňa podľa Vášho výberu zariadenia, v ktorom sa rozhodnete rodiť, prípadne lekára u ktorého sa rozhodnete rodiť, budú tehotenské poradne s odporúčaním 1 krát do týždňa v tomto zariadení.

V každej poradni absolvujete meranie tlaku krvi, zisťovanie hmotnosti (teda hmotnostný prírastok za mesiac), vyšetrenie moču (vyšetruje sa prítomnosť bielkovín, cukrov, ketónov a pH), ďalej sa vyšetrujú pohmatom dolné končatiny na prítomnosť opuchov a kŕčových žíl, v neposlednom rade sa vyšetrí dĺžka krčka pri vaginálnom vyšetrení.